Bereikbaarheid & contact opnemen

Vragen

VOEL JE VRIJ OM CONTACT OP TE NEMEN

Heb je een vraag over ICF Oase of over het christelijk geloof? Neem dan contact op via telefoon, WhatsApp of e-mail met Walid Al-Asa’ad via 06 87 50 66 17 of walid@icfoase.nl. Of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Adres kerkgebouw

JE VINDT ONS IN LIENDERT IN AMERSFOORT

Je vindt het kerkgebouw van Oase op het volgende adres:

Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort

We maken gebruik van het gebouw van De Schaapskooi.

Financiële informatie

Oase wordt financieel ondersteund door de GKV en CGK kerken in Amersfoort, door bijdragen van vaste gasten en leden en van andere betrokkenen.

Jouw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL63 RABO 0155662678 op naam van Christelijke Gereformeerde kerk Amersfoort. Vermeld er bij ‘Project ICF’. De CGK Amersfoort is sinds de start één van de moederkerken van Oase.

Voor het aftrekken van giften in de belastingaangifte vanaf 2024 kan het volgende ANBI RSIN nummer worden gebruikt: 002584578.