Over ICF Oase

Multiculturele kerk in Amersfoort

GERICHT OP MENSEN UIT LANDEN DIE ONDER HET ISLAMITISCH CULTUURGEBIED VALLEN

Oase is een multiculturele kerkgemeenschap in Amersfoort die bestaat uit en zich richt op mensen die afkomstig zijn uit landen die onder het islamitisch cultuurgebied vallen. Onze samenkomsten zijn dan ook tweetalig: Nederlands en Arabisch.

Wij willen een open gemeenschap zijn die God als Vader en Jezus als Verlosser wil kennen, dienen en bekendmaken. Jezus is voor ons gestorven om al onze zonden op zich te nemen, ons een nieuwe identiteit als kind van God te geven, en een eeuwig leven in Hem. Zoals verwoord in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1: 12 en 13: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God.”

Ongeacht de situatie waarin je je bevindt, christen bent of niet: je bent van harte welkom bij Oase

Geschiedenis

EVANGELISATIE GERICHT OP ALLOCHTONE AMERSFOORTERS

Door het ontstaan van ICF-Amersfoort begin 2007 werd een droom werkelijkheid. Evangelisatie gericht op allochtone Amersfoorters die God niet kenden. Met allereerst focus op de Engelstalige allochtonen veelal uit Afrikaanse landen, waardoor Grace Church ontstond.

Toen in 2009 een missionair werker werd aangenomen van Syrische afkomst, kon daarnaast ook gestart worden met het bereiken van mensen uit het islamitisch cultuurgebied, vooral Arabischsprekend. En zo ontstond in de loop van 2010 een kleine groep mensen die elke week bij elkaar kwam. Al snel was er het verlangen om ook als gemeente te starten. Begin 2011 startten de eerste echte voorbereidingen hiervoor. Gebed, brainstorm en daarna praktische zaken. En het vaststellen van onze visie: We willen een liefdevolle gemeenschap zijn waar mensen dorst lessen, geestelijke voeding, heling en herstel ontvangen om Gods Koninkrijk te verkondigen.

Uiteindelijk was in september 2011 de eerste kerkdienst een feit. In december 2011 werden twee oudsten ingezegend en gezalfd voor hun bediening. Zij maakten deel uit van het leiderschapsteam dat eerst met drie en daarna met vijf personen sterk leiding gaf aan de gestaag groeiende gemeente. Een derde oudste volgde in 2014.

Vanaf 2011 zijn er in totaal ongeveer 45 mensen, jong en oud, gedoopt. En zo groeide Oase langzaam maar zeker van circa 16 leden bij het ontstaan naar nu ruim 120 leden en vaste gasten. We bidden dat God dit aantal blijft uitbreiden en vooral door nieuwe dopelingen, omdat dit elke keer weer een gered mensenleven betekent!

Kerkenraad

Oase functioneert dankzij verschillende teams op het gebied van onder andere aanbidding en muziek, pastoraat, techniek, media en praktische zaken. Deze teams werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Oase, die op dit moment bestaat uit de volgende personen:

  • Walid Al-Asa’ad (ouderling en voorzitter)
  • Samer Younan (ouderling)
  • Helmer Nijland (ouderling)
  • Cali Kadionda (ouderling)
  • Osama Altamimi (ouderling)
  • Linda Talya (diaconaal medewerker)
  • Mushtaq Aqrawi (diaken)
  • Roel Hagg (diaken)
  • Qusay Jibrail (diaken)